Fina akcija

Fina akcija

U sklopu sajma Eko Cvetko na Drenovi Kombinat je organizirano Finu akciju – kulinarsko druženje čiji je cilj, putem radionica kreativnog kuhanja i vrtlarstva, bio osvijestiti članove zajednice o važnosti uzgoja i konzumacije lokalno uzgojenih namirnica. Fina akcija nadovezala se na Kombinatov prethodni projekt Recept: Aktiviraj se! koji je uz dva kulinarska druženja s namirnicama lokalnih OPG-ova okupio volontere i udruge mladih i za mlade radi ostvarivanja bolje komunikacije, poticanja suradnje te razmjene znanja i vještina između istih.

Također, Akcija je za cilj je imala i izmijestiti ovakav tip društveno-angažiranih sadržaja van samog gradskog središta te potaknuti zajednicu na slične aktivnosti. Kulinarske i vrtlarske radionice na Finoj akciji vodila je Dora Tkalec iz drenovskog ogranka Grupe solidarne razmjene, a Akcija je završila kulinarskim druženjem volontera, okupljenih građana i članova Udruge Kombinat.

Organizacija evenata:

Grafički dizajn:

Marketing i PR:

Fotografija:

Ilustracija:

 

/// KombiCrtica ///

decentralizirani kulinarski aktivizam