Marin Nižić

Ime i prezimeMarin Nižić
Titulaprvostupnik dizajna
Kombiniragrafički dizajn, produkt dizajn, branding
Interesisamoinicirani projekti, istraživački projekti, umjetnička direkcija, edukacija, arhitektura, baština, prostor, pisanje

Rad na projektima izvan Kombinata:
PLAN D festival Zagreb
RE:EASA
Dani hrvatskog filma
Festival Neboderi