Moje mjesto pod suncem – partnerski projekt

Moje mjesto pod suncem – partnerski projekt

Dobre vijesti!

Partnerski sudjelujemo u trogodišnjem projektu Moje mjesto pod suncem kojeg provodi Udruga Centar za kulturu dijaloga s deset partnera koji dijele razumijevanje kako je siromaštvo djece kompleksno pitanje te da zahtjeva kompleksna rješenja i različite agente promjene.

Projekt adresira urbano siromaštvo djece, podzastupljenost tema siromaštva i te socijalne pravde, nedostatka kvalitetne intersektorske suradnje, potrebu jačanja kapaciteta lokalnih dionika za podršku djeci i obiteljima, potrebu cjelovite izravne podrške djeci i obiteljima koje žive u siromaštvu te potrebu senzibilizacije građana za podršku djeci koja žive u siromaštvu.

Glavni cilj projekta jest ojačana građanska svijest i suradnja organizacija civilnoga društva, javnih institucija, lokalnih vlasti, privatnog sektora i građana za borbu protiv urbanog dječjeg siromaštva.

Tri specifična cilja su:
1) unaprijeđene lokalne politike i prakse za podršku djeci koja žive u uvjetima siromaštva,
2) mobiliziranje i senzibilizacija građana za kvalitetnu izravnu podršku djeci i obiteljima koje žive u uvjetima siromaštva,
3) promicanje obrazovnih tema siromaštva i socijalne pravde kao dijela Građanskog odgoja i obrazovanja i obrazovanja o ljudskim pravima.

Aktivnosti, među ostalim, uključuju mapiranje mjera i praksi za suzbijanje siromaštva djece u Rijeci i Gospiću, provedbu istraživanja, unapređenje strateškog okvira, međusektorsku suradnju, itd.

Naručitelj: Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj / Slagalica – zaklada za razvoj lokalne zajednice
Trajanje projekta: 1. siječnja 2021. – 31. prosinca 2023.
Voditelj projekta: Luka Marković