Otvorenje izložbe Diversity Matters!

Prirodoslovni muzej Rijeka je u suradnji s Muzejom turizma otvorio  veliku putujuću izložbu Diversity Matters! (Raznolikost je bitna!) autora Marina Kirinčića i Nadie Dunato Pejnović. Otvorenje izložbe održano je u Opatiji, u parku ispred Umjetničkoga paviljona Juraj Šporer, 23. srpnja u 20 sati.
Tri člana Kombinata sudjelovala su u konceptu i scenariju izložbe: Mirna Gurdon, Lea Jurin, koja je ujedno bila zadužena za dizajn i vizualno oblikovanje izložbe te Dragan Kordić, koji je i autor ilustracija.

Izložba odgovara na pitanje zašto je bioraznolikost važna, tko/što joj prijeti te što možemo učiniti kako bismo ju sačuvali.
Raznolikost je bitna! realizirana je u sklopu projekta Museumcultuor iz IPA Programa jadranske prekogranične suradnje, uz sufinanciranje Europske unije.