“Ovdje živi tolerancija” – SOS telefon – grad Rijeka

“Ovdje živi tolerancija” – SOS telefon – grad Rijeka

„Ovdje živi tolerancija“ je građanska akcija koju organizira SOS telefon – grad Rijeka s ciljem podizanja svijesti o važnosti tolerancije i nenasilja u lokalnoj zajednici.  Kombinat je za tu akciju napravio grafičko i tekstualno rješenje za plakat i letak. Moramo reći da nam je užitak raditi za ovu akciju koja afirmira nenasilje na pozitivan način, a i sam pobjednik akcije dobiva posebnu moć –  daruje udrugu kojoj je potrebna edukacija. Kroz ovu akciju tagira se i afirmira nenasilje, educira o važnosti tolerantnoga ponašanja, a najveći je pobjednik upravo onaj koji daje. M.i.l.i.n.a. U tom procesu, jedan od rezultata akcije je i da udruga SOS telefon – grad Rijeka postaje vidljivija, čime i do samih žrtava nasilja dolazi infomacija o postojanju anonimne pomoći i podrške. Čestitke ekipi iz udruge SOS telefon – grad Rijeka na kreativno osmišljenom projektu koji ima pregršt pozitivnih učinaka.

Što se tiče vizualnoga dijela; na rješenju je više puta naglašena mogućnost suživota različitosti. Raznolikost boja i različiti dijelovi lica i slova koja ulaze jedan drugom u prostor, a koja se drže zajedno – ukazuju na tu mogućnost. Umjesto vodoravnoga dogovorili smo se za vertikalno rješenje letka. Time smo izbjegli lociranje, strelice ili druge lokatore koje ukazuju na “točan” prostor gdje se nalazi nenasilje, čime bi se ograničila uporaba letka (u tom slučaju bi se pri upotrebi letka moralo više pripaziti na poziciju osobe).

 

Vertikalni oblik  svojim oblikom suptilno ukazuje na lokaciju nenasilnoga ponašanja. Ovo rješenje je također zanimljivo – jer iziskuje dodatan trud za iščitavanje – trud/napor kojeg je potrebno uložiti za toleranciju – svjesnu odluku o poštovanju različitosti i širinu koju ona donosi. U tekstualnome dijelu letka smo jasnije postavili korake za sudjelovanje te smo pazili na korištenje sintaksi koje pozivaju na akciju.

A sada, zasluženo, više o samome projektu:
U akciji, koja traje do 31. listopada, mogu sudjelovati svi koji žele ukazati na pozitivne primjere tolerancije i nenasilja u svojoj okolini. A sudjelovati možeš tako da uzmeš „Ovdje živi tolerancija“ letak ili ga pronađeš ovdjeFotku digni na FB stranicu SOS telefon – grad Rijeka i na njoj tagiraj svoje miroljubive prijatelje. Za vrijeme trajanja akcije na FB stranici SOS telefon – grad Rijeka skupljaj lajkove za svoju fotku. Pobjednik je osoba koja na kraju akcije ima najviše lajkova te dobiva posebnu moć – nagrađuje udrugu po vlastitom odabiru i to edukacijama u vrijednosti od 5000,00 kn.