REA Kvarner - Alterenergy brošura

REA Kvarner – Alterenergy brošura
Vrijemeprosinac 2014.
MjestoRijeka
KlijentREA Kvarner
TimIvan Vranjić / Anja Sušanj
Ključne riječicikličnost / ekologija / energija / plakat

Alterenergy je strateški projekt energetske održivosti za male jadranske zajednice, a provodi ga Primorsko – goranska županija, u kontekstu AdriaticIPA, europskog projekta. U sklopu istog se organiziraju i predavanja za djecu viših razreda osnovne škole i to na temu obnovljivih i neobnovljivih izvora energije. Cilj projekta je dodatno educirati djecu na području ekološke primjenjivosti te prihvatljivog korištenja i iskorištavanja energije, a sve u svrhu generalno učinkovitije energetske potrošnje. Kombinat je angažiran od strane agencije REA Kvarner, stručne podrške na projektu, za izradu popratne edukativne brošure i plakata.
Brošura je popunjena nizom ilustracija koje su izrađene imajući na umu ne samo sadržaj tekstova, već i njihovo međusobno spajanje i utjecanje jednog na drugi.
Budući da se radi o osnovnim informacijama vezanim uz obnovljive i neobnovljive izvore energije, ilustracija prati tekst tako da potencira cikličnost pretvorbe iz jednog u drugo, a da pritom ilustrira pojedini energetski element.
Na prvoj se stranici nalazi uvodni tekst o energiji, ali i upaljena žarulja iz koje izlazi energija oblikovana na različite načine, a koja se prožima kroz cijelu brošuru, koja se otvara vodoravno u sveukupno 10 različitih stranica, po pet istih sa svake strane duguljastog niza. Instalacije za aktiviranje svjetla u žarulji prvo puni biomasa te vjetar, voda, sunce i naposljetku energija unutrašnjosti zemlje. Vjetar i voda dodatno su definirani antropomorfnim personifikacijama – djevojkom koja ispuhujući vjetar okreće vjetrenjaču i dječakom koji sjedeći na papirnatom brodiću peca. Energija se s druge strane brošure nastavlja pretakati iz jednog oblika u drugi te se, u kombinaciji s tekstualnim sadržajem o neobnovljivim izvorima energije, pretvara u gusti, viskozni vrtlog u kojem se stilizirana ribica, koju je dječak na prethodnoj stranici pokušao upecati, nalazi mrtva.

Ovako se dvije različite vrste energije direktno spajaju kroz protok prikazan linearno na brošuri, ali i indirektno se ispreplićući, čime se dobiva nova dimenzija implicitnog iskazivanja nedostatka jednog tipa energije i pozitivnog aspekta poticanja ovog drugog, za prirodu i okoliš prihvatljivijeg. Energija ondulira na sljedećoj stranici te sudjeluje u shematskom prikazu gubitka i nadopune energije u živim bićima – djevojka se bavi sportom, nakon čega umorna sjedne dok ne pojede jabuku koja joj vraća energiju.
Ovaj se energetski niz spaja na naslovnoj stranici u veliki kovitlac linija na kojima se nalazi prekidač za struju. Djevojka isti pritišće i gleda na desno sa smiješkom na licu, a na prethodnoj stranici nalazi se upravo ona upaljena žarulja s početka. Tako je svaka stranica brošure povezana međusobno i to ne samo u pogledu prethodne i sljedeće stranice, već i u širem kontekstu otvaranja i generalnog doživljaja brošure. Naime, dijete prvo uočava kovitlac s prekidačem, a već otvaranjem stranice vidi upaljenu žarulju – odmah se postulira uzročno posljedični odnos energije i njezinog primjenjivanja, ali se tek dodatnim otvaranjem i dubljim proučavanjem brošure isti definira i objašnjava. Zatim, sadržajno, slijedi dio s gubitkom i nadopunom energije te odnos obnovljivih i neobnovljivih izvora energije, kako bi se tek pri kraju detaljnije otkrili pozitivni aspekti obnovljivih izvora i njihove blagodati za okoliš.
Na zadnjoj se stranici nalazi kviz uz pomoć kojeg djeca mogu sama otkriti jesu li eko početnici, eko pomoćnici ili pak eko stručnjaci.
Cijelu priču prati i edukativni prezentacijski plakat na kojemu su prve dvije stranice brošure isprepletene, a odnos energije i rada uređaja postaje eksplicitniji pa se vidi kovitlac s prekidačem i djevojkom, ali odmah do njih i upaljena žarulja.

Ilustracija:

Grafički dizajn: