Druga Rijeka

Druga Rijeka
Vrijemelistopad 2014.
MjestoRijeka
KlijentDruga Rijeka
TimMirna Gurdon / Lea Jurin
Ključne riječiaktivizam / jednakost / LGBTIQ+ / vidljivost / zajednica

Druga Rijeka je riječka LGBTIQ+ udruga koja djeluje na području Primorsko-goranske županije, a cilj joj je potaknuti razvoj i aktivniji angažman LGBTIQ+ zajednice na području PGŽ-a, kao i povezati se s (inter)nacionalnim LGBTIQ+ organizacijama te ostalim organizacijama i akterima civilnoga društva koji se bore u svrhu ravnopravnosti. Kombinat je angažiran za oblikovanje vizualnog identiteta Druge Rijeke, a osnovna nit vodilja pri stvaranju koncepta i izrade je pojam zajedništva, odnosno stvaranje i osnaživanje LGBTIQ+ zajednice. Rezultat je vizualni identitet kojega čini znak u obliku nepravilnoga kruga (referenca na pomak) unutar kojega se nalazi raščlanjena petokraka zvijezda.

Krug simbolizira LGBTIQ+ zajednicu, a njegovi nepravilni rubovi stalnu (pozitivnu) mijenu, odnosno gibanje. Elementi unutar kruga – krakovi –  raščlanjenje zvijezde figuriraju kao članovi Druge Rijeke, evocirajući stalnu (pro)aktivnost unutar LGBTIQ+ zajednice. Korištene su dvije osnovne boje, s jednom varijacijom. Crvena boja ima visoku stopu vidljivosti te potencira hrabrost i odlučnost, dok (tamno) plava daje osjećaj samopouzdanja i stabilnosti, a kombinacijom tih dviju boja vizualni identitet postao je živ i dinamičan.

Grafički dizajn: