Gledaj (u)druge

Gledaj (u)druge

Gledaj (u)druge inicijativa je koju je pokrenulo petnajstak riječih udruga kako bi informirale građane/ke o važnosti postojanja udruga te dobrobiti koje one stvaraju u zajednici.
Udruge okupljene u inicijativu osmislile su višednevnu kampanju istoimenog naziva koja je ciljala upoznati javnost s djelovanjem udruga i drugih organizacija civilnog društva te osvijestiti važnost rada udruga za društvo u kojem živimo.

Kampanja se sastojala od nekoliko aktivnosti:
1. Dvodnevne akcije fotografiranja svih zainteresiranih građana/ki s porukama podrške udrugama na riječkome Korzu;
2. Jednodnevnog festivala Gledaj (u)druge koji se održao na riječkome Molo Longu na kojem su mnogobrojne udruge predstavile svoj rad predavanjima, radionicama i brojnim drugim aktivnostima.

U sklopu kampanje Gledaj (u)druge pokrenuta je i internetska stranica kako bi se svim zainteresiranim udrugama omogućilo uključivanje u inicijativu. Do sada se inicijativi priključilo 109 udruga koje su u 2015. godini imale ukupno 146 749 korisnika i 4997 volontera te su organizirale i provele 829 projekata. Inicijativi se još uvijek možete pridružiti na Gledaj (u)druge.

Gledaj (u)druge su pokrenule Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Udruga za scenske umjetnosti Prostor Plus, Udruga Kreativni kolektiv Kombinat, Udruga Ri Rock, Savez udruga Molekula, Udruga Filmaktiv, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, Udruga za pomoć žrtvama nasilja SOS Telefon – Grad Rijeka, Centar tehničke kulture Rijeka, Regionalni info centar za mlade Rijeka – UMKI, U.Z.O.R.  – Udruga za zaštitu obitelji – Rijeka, Udruga Delta, Udruga Šarolija, Centar za kulturu dijaloga CeKaDe.

Organizacija eventa:
Marketing i PR:
Copywriting:
Fotografija:
Grafički dizajn:

 

/// KombiCrtica ///

…jer tu smo s razlogom.