Čujemo s(v)e vidimo

Čujemo s(v)e vidimo
Vrijeme29. 12. 2014. - 29. 12. 2015.
MjestoPrimorsko-goranska županija
SuradniciUdruga Ri Rock
TimMirna Gurdon / Marko Luka Zubčić / Ivan Vranjić / Karlo Čargonja / Anja Sušanj / Sara Livaić / Lea Jurin / Dunja Tišma / Ivana Lučić / Marija Kajapi / Sanjin Maržić / Marina Toto
Ključne riječidruštvene inovacije / EU fondovi / održivi razvoj / online platforma / planiranje / suradnja

Projektom Čujemo s(v)e vidimo mladi za mlade na području Primorsko-goranske županije (PGŽ) – Kombinat je zajedno s Ri Rockom radio na zadovoljavanju potreba svojih korisnika – prvenstveno mladih socijalno isključenih nezaposlenih osoba, čime je posredno i potaknut razvoj same lokalne zajednice. Udruge su zajedno radile na razvoju kapaciteta za dobro upravljanje i održivi razvoj udruga mladih i za mlade na području PGŽ-a, kvalitetnije zadovoljavanju potreba mladih socijalno isključenih nezaposlenih osoba te potaknuli razvoj na području razvoja društvenih inovacija. Projekt se provodio od 29. prosinca 2014. do 29. prosinca 2015. godine. Ukupna vrijednost istog je 196.153,04 kune. U potpunosti je financiran namjenskim bespovratnim sredstvima EU (Europski socijalni fond) te namjenskim sredstvima državnog proračuna RH (Vlada RH – Ured za udruge).

Ciljevi projekta:
● savladavanje pisanja prijava na EU projekte,
● učinkovitije planiranje i provedba volonterskih programa,
● postavljanje temelja za razvoj socijalnoga poduzetništva,
● postavljanje on-line platforme udruga mladih i za mlade koja će olakšati komunikaciju i suradnju udruga.

Projekt je bio namijenjen svim predstavnicima i članovima udruga mladih i za mlade na području PGŽ-a koji su se na organiziranim druženjima predstavili, razgovarali o problemima, ciljevima, težnjama i potrebama u dosadašnjem radu, na temelju čega je stvorena online platforma kojom se potiče održivost partnerstva i međusektorske suradnje udruga mladih i za mlade.
Kroz projekt su zainteresiranim predstavnicima i članovima udruga mladih i za mlade pružene besplatne edukacije pisanja i provedbe europskih projekata, menadžmenta volontera te administrativno-financijskog djelovanja udruga.

Ukoliko ste predstavnik OCD-a mladih/za mlade i želite dignuti profil svoje organizacije na platformu tu se nalaze upute.

Grafički dizajn:
Fotografija:
Video produkcija:
Marketing i PR:
Copywriting:
Organizacija evenata:
Lektura:

Projekt je sufinanciran od strane Europske Unije (iz Europskog socijalnog fonda) te Ureda za udruge Vlade RH.
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Udruge Ri Rock i Udruge Kombinat.

Više informacija o EU fondovima saznajte na internet stranicama:
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije
Operativni program Razvoj ljudskih potencijala
Ured za udruge
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

pasica-cujemo