Marija Kajapi

Ime i prezimeMarija Kajapi
Titulamag. ing. techn. lign.
Kombinirauređenje interijera, organiziranje evenata, pisanje prijedloga projekata, copywriting
Interesiinterijer, produkt dizajn, intervencije u prostoru
ProjektiČujemo s(v)e vidimo / Akcija Recept: Aktiviraj se! / Divovi Patagonije / ArtMašina / Fina akcija

Rad na projektima izvan Kombinata:
Park|i|g|ralište (Spajalica#2) /// spajalicacopula.wordpress.com
Tijelo kao medij u aktivističkoj umjetnosti – 3D oblikovanje virtualne izložbe
Izrada konstrukcijskih nacrta za kazališnu scenografiju – u suradnji sa Stefanom Katunarom