Muzeji zajedno

Muzeji zajedno
Vrijemesrpanj 2014.
MjestoRijeka
SuradniciMuzej moderne i suvremene umjetnosti (MMSU)
KlijentPrimorsko-goranska županija / Grad Rijeka / TZ Kvarnera / TZ grada Rijeke
TimMirna Gurdon / Marina Toto / Anja Sušanj / Lea Jurin
Ključne riječicopywrite / dizajn / epk / ilustracija / karTUlaznica / muzeji zajedno

Muzej Grada Rijeke, Pomorski i povijesni muzej hrvatskoga primorja, Prirodoslovni muzej Rijeka i Muzej moderne i suvremene umjetnosti u ljeto 2014. godine ostvarili su suradnju na projektu Muzeji zajedno, koji je nastao kao dio programa kandidature Grada Rijeke za hrvatskoga predstavnika Europske prijestolnice kulture 2020. godine. Zajednička je akcija imala za cilj promociju grada i njegovih kulturno-umjetničkih programa, kao i jačanje međunarodne orijentacije i vidljivosti, kako Rijeke, tako i Primorsko-goranske županije.
Kombinat je angažiran za izradu promotivnoga plakata i muzejske ulaznice – jedinstvene, zajedničke ulaznice, kojom bi kupac/posjetitelj mogao posjetiti sva četiri prethodno spomenuta riječka muzeja. Za izradu plakata i ulaznice, tzv. karTUlaznice, korištene su svježe, vesele boje koje simboliziraju opušteno, ali sadržajem bogato muzejsko ljeto. Kombinacija limunsko-žute i tirkizno plave boje poziva na aktivno konzumiranje kulturnih sadržaja koji se često povezuju s dosadnom, ustaljenom smeđom (institucijskom) bojom.
Plakat i karTUlaznica u funkciji su mape, odnosno karte. Sama forma iste olakšava posjetitelju snalaženje, odnosno naglašava blizinu muzeja, koji su samo dvjestotinjak metara zračne linije udaljeni jedan od drugoga.

Točnije, iskorištava se očigledna lokacijska prednost – sva četiri muzeja u samome su centru grada.
Svaki muzej na karti je simbolično ilustriran, ovisno o području koje istražuje/kojim se kao institucija bavi. Svaka ilustracija, osim pojedinačnoga elementa (koji opisuje muzej), sadrži i liniju, odnosno val koji sugestivno upućuje na morski, lučki grad. Jednako tako, val simbolizira i zajednički nastup muzeja u akciji, i nalazi se na svakoj ilustraciji.
Četiri ilustracije sačinjene su od dvaju ili više međupovezanih elemenata koji su stilski oblikovani u pogledu znaka, jednostavni i reducirani, a odabirom motivike asociraju na postave pripadajućih muzeja. Ilustracije su rađene poput onih na igraćim kartama, tako da se mogu gledati s prave, ali i s naopake strane karte.
Pri oblikovanju je cilj bio dodatno naglasiti da je karTUlaznica u isto vrijeme i karta i ulaznica, po svojoj uporabnoj funkciji. Kada je sastavljena, svojim oblikom podsjeća na ulaznicu, a kada je u potpunosti otvorena postaje karta svih muzeja. Jednako tako, posebna se pozornost usmjerila na sam preklop – pri svakom, vizualno se podudara muzejska lokacija s pripadajućim mu programom, čime se htjelo dodatno olakšati pronalaženje muzeja, shodno tome i odlazak u iste.

Grafički dizajn:
Copywriting:
Ilustracija:
Lektura:

 

/// KombiCrtica ///

Mirna: Samo još jedna korekcija, pliz.
Lea: Nema više mijenjanja.
Anja: Samo još jedna – evo ova je zadnja.

(svaki dizajner zna da zadnja korekcija nije ni približno zadnja)