Ljubav voli, al ne boli

U veljači 2015. godine SOS telefon – centar za nenasilje i ljudska prava krenuo je s provedbom projekta Ljubav voli, a ne boli kojim žele ukazati na rastući problem nasilja u vezama adolescenata i mladih. Projekt Ljubav voli, a ne boli financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a provode se radionice i čitateljski klubovi za učenice i učenike iz Rijeke i Gorskog kotara. Shvativši važnost projekta, Kombinat je za svoje drage partnere, česte suradnike i prijatelje iz udruge SOS telefon – grad Rijeka izradio logotip projekta volonterski.

 

Naglasak je stavljen na primarnu ulogu ljubavi (voljeti), a koja se u slučajevima nasilja često iskrivljuje, što je dodatno apostrofirano srcem u slovu O. Izbjegavajući tipografiju koja preoštro naglašava poruku, izabrali smo oblik slova s oblim rubovima, a koji predstavljaj mekoću i ljudskost. Isti učinak ima i efekt stencila u istoj.

#samoljubav